Szkolenie dla rolników PDF Drukuj Email

23_2-1   23_2-2

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach w ramach szkoleń dla rolników z terenu województwa łódzkiego zorganizował w gminie Poświętne dwudniowe szkolenie na temat Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych.

Program szkolenia obejmował 12 godzin zajęć, a samo szkolenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 w zakresie działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie"

23_2-3    23_2-4

 
Designed by Templatka.pl