Budowa oczyszczalni PDF Drukuj Email

oczy_1W szybkim tempie posuwa się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni do 150 m³/d
Inwestycje wykonuje konsorcjum firm Fambud ze Skierniewic i Ecol-Unicon z Gdańska.
Obiekt składać się będzie z bioreaktora, budynku technicznego, zbiornika osadu, pompowni ścieków surowych, zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, studni pomiarowej oraz stacji zlewczej wraz z tacą najazdową. Ponadto w ramach projektu planowana jest budowa sanitarnych instalacji międzyobiektowych oraz dróg i ogrodzeń. Koszt przedsięwzięcia określono na ponad 3,1 mln zł (brutto). Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono na koniec października br.

oczy_2oczy_3

 

 

 
Designed by Templatka.pl