Absolutorium PDF Drukuj Email
27_04-1Głównym punktem obrad Sesji Rady Gminy było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została podjęta przez radnych jednogłośnie.
Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz omawiane było sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.


27_04-2 27_04-3
 
Designed by Templatka.pl