Szkolenie LGD Drukuj
W dniu 16 grudnia odbyło się szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Tradycja, Kultura, Rozwój". Tematem szkolenia było zapoznanie potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań PROW 2007-2013.