Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne z dużym dofinansowaniem PDF Drukuj Email

Choć informacji o doposażeniu jednostek OSP na terenie gminy Poświętne było w tym roku już bardzo dużo, to ta niewątpliwie jest jedną z najważniejszych. Druhowie z OSP Poświętne już wkrótce będą posiadać na wyposażeniu swej jednostki nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Dzięki staraniom wójta Michała Franasa zakup pojazdu zostanie wsparty niebagatelnymi środkami w kwocie 400 tys. zł pozyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a także kwotą 200 tys. zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zarazem wkład własny gminy będzie wynosił jedynie 250 tys. zł. Podpisanie umowy w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia środkami przeznaczonymi na działania prośrodowiskowe nastąpiło w dniu 8 października 2018 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi.

W siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w momencie podpisania umowy obecni byli druhowie z OSP Poświętne na czele z prezesem jednostki Bogdanem Kacprzakiem jak i włodarzem Gminy Michałem Franasem. Sygnatariuszem porozumienia został natomiast skarbnik jednostki dh Marcin Matuszczak.

Od kilku lat Gmina Poświętne pozyskuje środki zewnętrzne sukcesywnie uzupełniając wyposażenie wszystkich jednostek od tych najdrobniejszych elementów ekwipunku strażackiego po większe narzędzia, a kończąc na zakupach choćby motorówki ratunkowej czy wozów bojowych. W minionym roku wykonane zostały też remonty strażnic. Celem tych działań jest to, aby strażacy ochotnicy, którzy często pracują z narażeniem własnego życia mogli wypełniać swe zadania w jak najpełniejszy i jak najlepszy sposób.


 
Designed by Templatka.pl