Umowa podpisana, budowa kanalizacji tuż tuż… PDF Drukuj Email

W dniu 5 października 2018 r. w Urzędzie Gminy  zawarta została umowa pomiędzy Gminą Poświętne reprezentowaną przez wójta Michała Franasa, a firmą „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap III – zadanie 1”. Inwestycja obejmuje budowę do końca kwietnia 2019 roku nowego odcinka kanalizacji w centrum Poświętnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi prawie 270 tys. zł.

Realizacja zadania obejmuje m.in. budowę sieci grawitacyjnej, wykonanie przewiertów, odgałęzień, przyłącza odtworzenie terenu i uporządkowanie nawierzchni. Całkowita długość zrealizowanej sieci wraz z innymi elementami wyniesie blisko 500 m.

 
Designed by Templatka.pl