Druhowie OSP z gminy Poświętne z nowym sprzętem strażackim PDF Drukuj Email

W Poświętnem nastąpiło uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu tejże gminy nowoczesnego sprzętu ratowniczego. Środki, które pozwoliły na wsparcie jednostek poprzez ich doposażenie pochodziły zarówno z Funduszu Sprawiedliwości jak i budżetu województwa łódzkiego. W uroczystym przekazaniu udział wzięli: wójt Gminy Poświętne Michał Franas, prezes OSP Brudzewice druh Łukasz Starus, naczelnik OSP Brudzewice druh Bartłomiej Starus, prezes OSP Gapinin druh Tadeusz Głobiński wraz z naczelnikiem Tomaszem Dudą, wiceprezes OSP Poświętne druh Daniel Szczepanik oraz inspektor UG Poświętne ds. ppoż Bolesław Kośka.

W ramach pozyskanych środków zakupiono dla OSP Brudzewice – torbę ratowniczą, nosze typu deska, szyny typu Kramera na łączną kwotę ok. 4900 zł. Z kolei jednostka OSP Gapinin wzbogaciła swe wyposażenie o torbę ratowniczą OSP R1. Trzeciaa z jednostek dziąłjących na terenie gminy OSP Poświętne otrzymało: defibrylator, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów oraz piłę ratowniczą. Wartość tego sprzętu wynosi ponad 6400 zł.

Ponadto wójt Michał Franas wręczył strażakom z OSP Gapinin pozyskaną z budżetu województwa łódzkiego na 2018 roku motopompę pływającą. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach zakupu sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 
Designed by Templatka.pl