„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach etapu II” PDF Drukuj Email

alt

W dniu 16.07.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Poświętne w ramach zadania „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach etapu II”” w wysokości do 59.743,00 zł na wykonanie 42 podłączeń budynków mieszkalnych.

 
Designed by Templatka.pl