Nowa droga Wólka Kuligowska-Mysiakowiec po oficjalnym otwarciu PDF Drukuj Email

W ostatnich dniach nastąpiło oficjalne otwarcie nowej drogi asfaltowej w Gminie Poświętne, łączącej dwie nadpiliczne miejscowości: Wólkę Kuligowską i Mysiakowiec. Zrealizowana inwestycja dotyczy dwóch części. Blisko kilometrowy fragment został wykonany ze środków własnych samorządu gminy w formie tzw. metody powierzchniowego utrwalania. Druga część drogi obejmująca również blisko kilometrowy odcinek została w zupełności przebudowana w skutek czego postała w pełni efektywna nawierzchnia asfaltowa. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa wyniosła 185 950 zł., co stanowi około 45 % wartości całej inwestycji. Stąd obecność na otwarciu drogi Artura Bagieńskiego – wicemarszałka województwa łódzkiego. W otwarciu drogi uczestniczyli również Michał Franas – wójt Gminy Poświętne, a także: Maria Jakubczyk – radna z miejscowości Wólka Kuligowska, Bogdan Kacprzak – przewodniczący komisji budżetowej i rolnictwa, Jadwiga Kośka – skarbnik Gminy Alicja Korycka – kierownik referatu inwestycji UG. 

Dzięki środkom z budżetu gminy i uzyskanemu wsparciu zewnętrznemu powstała nowa droga, która łączy nadpiliczne miejscowości i jest strategiczna zarówno dla mieszkańców Gapinina, Wólki Kuligowskiej, ale też dla rolników z Mysiakowca. Realizacja przedsięwzięcia oznacza również zwiększenie komfort przemieszczania się między tymi miejscowościami, w tym dzieci i młodzieży szkolnej, ale także przynosi znaczącą poprawę jakość drogi dla mieszkańców gminy Poświętne w kierunku Rawy Mazowieckiej, a dalej także do Warszawy.

Marszałek Artur Bagieński podczas otwarcia gratulował całemu Samorządowi Gminy Poświętne szybkiego rozwoju, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz budowy nowej infrastruktury drogowej.  

Dzięki środkom i pomocy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz staraniom samorządu w ciągu 2 lat we wspomnianych miejscowościach powstał 3 km odcinek biegnący w stronę gm. Rzeczyca i Rawy Mazowieckiej. Sołtys Bolesław Kacprzak z Mysiakowca oraz radna Maria Jakubczyk czynili starania, aby mieszkańcy mieli nową infrastrukturę i cel osiągnięto. Warto dodać, że w tej kadencji powstało w gminie Poswiętne niespełna 15 km dróg z czego 4 km były współfinansowane z budżetu województwa. Gmina zakupiła także maszynę do powierzchniowego utrwalania dróg i tym samym zakończono sypanie kruszywa, a zaczęto metodą podwójnego skraplania asfaltu tworzyć infrastrukturę na terenie poszczególnych sołectw.

 
Designed by Templatka.pl