Szkoła w Brudzewicach będzie jak nowa PDF Drukuj Email

SPPowiedzieć o tym fakcie, że to dobra wiadomość dla gminy Poświętne oraz jej mieszkańców to zbyt mało. Dzięki staraniom wójta Michała Franasa gminny system oświaty przeżywa swój prawdziwy renesans i nie chodzi tutaj tylko o przywrócenie schematu organizacyjnego Szkoły w Dębie, utworzenie przedszkola w Brudzewicach, a ostatnio również w Dębie. Zmiany i to duże dotyczą też szkolnej infrastruktury takiej jak nowe boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz nowe przyszkolne parkingi. Jednak największym sukcesem ostatnich dni jest pozyskanie ponad 600 tys. zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach której całkowita wartość wyniesie blisko 960 tys. zł.

W ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykonane zostaną następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła na kocioł opalany ekogroszkiem, montaż instalacji odnawialnego źródła energii – pompy cieplnej, wymiana oświetlenia. Trudno zatem oprzeć się wrażeniu, że szkoła w Brudzewicach po realizacji tych prac będzie wyglądać zupełnie jak nowy obiekt.

Celem głównym inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez: zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku, redukcję kosztów związanych z obsługą w przedmiotowym zakresie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 
Designed by Templatka.pl