OSP Gapinin z dodatkowym wsparciem i sprzętem PDF Drukuj Email

W Urzędzie Gminy Poświętne zwarta została umowa w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem." Sygnatariuszami dokumentu potwierdzającego udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki OSP Gapinin byli: wicemarszałek Artur Bagieński reprezentujący Zarząd Województwa Łódzkiego oraz wójt Michał Franas reprezentujący samorząd gminny w Poświętnem.

Reasumując samorząd gminny otrzymał kolejne wsparcie finansowe w postaci dofinansowania z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 5500 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gapininie. Przyznane środki stanowią 100% dofinansowania.

Władze gminy czynią stałe starania o pozyskiwanie środków na doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt. Tylko w ubiegłym roku zakupiony został wóz bojowy dla OSP Gapinin, a OSP Poświętne wzbogaciło się o nowy sprzęt do ratownictwa drogowego o wartości ponad 50 tys.

 
Designed by Templatka.pl