Po raz kolejny Gmina sfinansuje odbiór azbestu PDF Drukuj Email

Aktywność wójta naszej gminy w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy przynosi kolejne istotne efekty. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Poświętne po raz kolejny otrzyma dotację na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Przyznane środki finansowe wynoszą 28 804 zł.

To już trzecia w obecnej kadencji samorządu akcja usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcy, którzy złożyli do Urzędu Gminy stosowne wnioski będą mogli pozbyć się zdemontowanych uprzednio płyt azbestowych.  W wielu przypadkach oprócz unieszkodliwienia finansowy będzie również demontaż tych materiałów.

 
Designed by Templatka.pl