Nowe kilomerty dróg PDF Drukuj Email

Zakończyły się prace nad utrwaleniem powierzchniowym kolejnego blisko kilometrowego odcinka drogi w miejscowości Kozłowiec. Tym samym w ciągu dwóch lat powstała nowa dwukilometrowa jezdnia z powierzchnią bitumiczno-asfaltową łącząca tą nadpiliczną miejscowość z Ponikłą. Warto też dodać, iż również w miejscowości Stefanów sfinalizowane zostało utrwalenie drogi na odcinku ponad 600 metrów. Przedsięwzięcie to stanowi drugi etap zaplanowanego na trzy lata działania.

Dzięki trzyletniej pracy nad poprawą gminnej infrastruktury drogowej, w chwili obecnej kończone są wcześniej zrealizowane odcinki. Ta jak w przypadku miejscowości Kozłowiec czy Stefanów wykonywane jest utrwalenie powierzchniowe dróg w miejscach dość odległych i mniej zamieszkałych, ale równie ważnych jak pozostałe.

Zgodnie z zapowiedzią władz gminy w najbliższym czasie utrwalona zostanie powierzchnia drogowa na terenie miejscowości Brudzewice Kolonia, a w dalszej kolejności droga łącząca Mysiakowiec i Wólkę Kuligowską.

 
Designed by Templatka.pl