Kolarskie Poświętne po raz trzeci PDF Drukuj Email

W bieżącym roku Gmina Poświętne już po raz trzeci gościła na swym terenie międzynarodowy peleton kolarski ścigający się w XIII Wyścigu Kolarskim Szlakiem Walk Majora Hubala. W centrum Poświętnego przed Bazyliką MB Świętorodzinnej zlokalizowany został strat I etapu wyścigu (Poświętne – Ostrowiec Świętokrzyski) o długości blisko 195 km, a cały peleton jeszcze raz przejechał przez teren gminy.  Rolę gospodarza wyścigu pełnił wójt Michał Franas. Wśród gości znaleźli się m.in.: dyrektor wyścigu – Andrzej Sypytkowski, wicestarosta Bełchatowski Grzegorz Gryczka, zastępca Burmistrza Miasta Opoczno – Zbigniew Sobczyk, sekretarz Miasta Opoczno – Tomasz Łuczkowski, reprezentant w Konwencie Dziekanów Korpusu Oficerów Sił Zbrojnych ppłk Krzysztof Jewgiejuk oraz Honorowy Hubalczyk płk Marian Zach.  Z oczywistych względów nie zabrakło również sław związanych ze światem sportu jak znany komentator sportowy i dziennikarz radiowy Włodzimierz Rezner.

 

Program wydarzeń zaplanowanych na ten dzień był bogaty. W pierwszej kolejności delegacja, której przewodniczył wójt Michał Franas oraz dyrektor wyścigu Andrzej Sypytkowski złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Szańcu Majora Hubala w Anielinie oddając tym hołd pamięci poległemu bohaterowi. O godzinie 11.15 odbyła się modlitwa w Bazylice w intencji Hubalczyków oraz kolarzy, którą uświetniła inscenizacja wejścia do świątyni oddziału mjr Hubala podczas Świąt Bożego Narodzenia w 1939 roku. Po tym nastąpiła prezentacja ekip kolarskich, której dokonał znakomity komentator sportowy Włodzimierz Rezner. Przed planowanym startem wyścigu wójt Michał Franas wraz z obecnymi gośćmi powitał kolarzy, życząc pasjonującej rywalizacji i sukcesów. O godz. 12 sprzed Bazyliki w Poświętnem ruszył cały peleton kolarski. Honorową funkcję startera pełnił włodarz Poświętnego Michał Franas.

 

Ruszając z Poświetnego zawodnicy udali się do miejscowości Anielin, gdzie zginął major Hubal, a następnie powrócili w miejsce swego startu kierując się do Drzewicy i dalej na metę etapu zlokalizowaną tym razem w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Uroczystości w centrum Poświętnego trwały jednak dalej. Na ustawionej scenie zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów SP w Poświętnem. Ponadto przedstawiciele lokalnych władz samorządowych wręczyli uczniom ze wszystkich szkół dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów tematycznych, zwodów sportowych, a także uczestników II Majówkowego Rajdu Rowerowego współorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem.
 
Designed by Templatka.pl