Podsumowanie projektu ekologicznego ŁDK PDF Drukuj Email

W czwartek 17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Poświętnem odbyło się uroczyste podsumowanie artystyczno-ekologicznego projektu Łódzkiego Domu Kultury "Lokomotywą po wiedzę", w którym po raz pierwszy uczestniczyły dzieci z  Gminy Poświętne. Zgodnie z ideą tej interesującej inicjatywy po zrealizowaniu cyklu pięciu spotkań i  warsztatów uczniowie zaprezentowali autorski spektakl teatralny o tematyce ekologicznej pt. "W świecie niepotrzebnych opakowań". Wśród gości wydarzenia podczas, którego nie zabrakło jeszcze innych niespodzianek obecni byli m.in.: zastępca dyrektora ŁDK Monika Matusiewicz, sekretarz Gminy Poświętne Maria Grzybek i przewodniczący RG Poświętne Kazimierz Wiechecki.

Wydarzenie rozpoczął dyrektor SP w Poświętnem Andrzej Gwizdoń witając przybyłych gości wśród, których oprócz dyrektor ŁDK i władz gminy Poświętne znaleźli się również radni, sołtysi, dyrektorzy pozostałych gminnych szkół i jednostek podległych. Spektakl oglądali także rodzice dzieci biorących udział w projekcie, jak i cała szkolna społeczność – nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, a także uczniowie wszystkich klas.

Zanim uczniowie zaprezentowali swój spektakl, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem Łukasz Glimasiński za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił ideę projektu ŁDK, a także poszczególne etapy jego realizacji.

Po tym merytorycznym wstępie przyszedł czas na główną część spotkania, czyli ekologiczny spektakl teatralny pod wymownym tytułem „W świecie niepotrzebnych opakowań”. Poprzez grę aktorską wzbogaconą występami wokalnymi dzieci uczestniczące w zajęciach projektowych przedstawiły tak istotną w obecnym świecie tematykę odzysku i ponownego wykorzystania odpadów w postaci zużytych opakowań. Spektakl zakończył się wielkimi i głośnymi brawami, które otrzymali występujący na scenie uczniowie.

To jednak nie był koniec wydarzenia, gdyż po spektaklu dyrektor SP zaprosił wszystkich obecnych na przygotowany przez uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej pokaz mody ekologicznej. Wszystkie przygotowane kreacje wzbudziły wielki podziw wśród gości. Szczególne brawa należą się najmłodszym uczestnikom tego ciekawego przedsięwzięcia, którzy wykazali się nie tylko wielkim zaangażowaniem, ale również ogromną kreatywnością w tworzeniu swych kostiumów.

Na zakończenie głos zabrała zastępca dyrektora ŁDK Monika Matusiewicz gratulując dzieciom i realizatorom projektu stworzenia interesującego spektaklu wraz z całym uroczystym podsumowaniem projektu. Z kolei obecna na wydarzeniu sekretarz gminy w imieniu wójta podziękowała wszystkim realizatorom za pełne zaangażowanie w każdy etap projektowych działań, a także wyraziła chęć dalszej współpracy Gminy Poświętne z Łódzkim Domem Kultury.

 
Designed by Templatka.pl