Szansa na wielki rozwój edukacji w Poświętnem PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta Michała Franasa Gmina Poświętne powalczy o środki na rozwój gminnej oferty edukacyjnej, które zostaną rozdysponowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Konkursu dotyczącego działań wzmacniających kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tym samym, zgodnie z przygotowanym i złożonym wnioskiem całkowita wartość projektu przewidzianego dla Szkoły Podstawowej w Poświętnem wynosi ponad 680 tys. zł, z czego planowane dofinansowanie to aż 93% tej kwoty.

Wielopłaszczyznowe działania projektowe wzmacniające kształcenie ogólne obejmują m.in.: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów; doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (w tym infrastruktury informatycznej) do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przygotowana aplikacja projektowa przewiduje doposażenie w pomoce dydaktyczne pięciu pracowni SP w Poświętnem (geograficzno-przyrodniczej, fizycznej, matematycznej, chemiczno-biologicznej i informatycznej) na łączną kwotę ponad 263 tys. zł. Ponadto wniosek obejmujeutworzenie 23 kółek i 21 grup wyrównawczych w ośmiu zakresach tematycznych. Odrębnie planowane do realizacji są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i logopedii, które będą przeprowadzane zarówno w grupach jak i indywidualnie.

W przypadku przyznania środków finansowych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zajęcia uzupełniające ofertę Szkoły Podstawowej w Poświętnem będą prowadzone przez półtora roku tj. od stycznia 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Realizacja w Szkole Podstawowej w Poświętnem projektu finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to ogromna szansa na rozwój oferty edukacyjnej dla całej gminy. Wielkim atutem przedsięwzięcia jest jego wielopłaszczyznowy charakter czyli zakup pomocy dydaktycznych jak i organizacja wielu nowych zajęć edukacyjno-rozwojowych. Co bardzo ważne program ten daje szanse na kształtowanie i rozwijanie kompetencji nie tylko u uczniów, ale również nauczycieli.

 
Designed by Templatka.pl