Kolejne wsparcie na kanalizację sanitarną PDF Drukuj Email

Kolejne wsparcie na kanalizację sanitarnąW kwietniu 2018 r. gmina Poświętne podpisała umowę na pozyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na jedną z największych inwestycji ostatnich lat pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne - etap II".

Inwestycja została wykonana m.in. dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowiącego 63,63% kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki w kwocie 614 098 zł z możliwością częściowego umorzenia. Koszt inwestycji wyniósł 3 347 324,45 zł.

Kolejne wsparcie na kanalizację sanitarną

 
Designed by Templatka.pl