Wspaniała wiadomość dla Gminy Poświętne! PDF Drukuj Email

Ostatnie trzy lata licznych działań i ciągłych starań wójta Gminy Poświętne Michała Franasa o budowę drogi powiatowej łączącej Dębę z centralną częścią gminy przyniosły realne efekty i bardzo ważne zapowiedzi. Podczas spotkania Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z mieszkańcami Powiatu Opoczyńskiego, które odbyło się w dniu 13 maja 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, padła istotna deklaracja urealniająca powstanie tego strategicznego dla Gminy Poświętne szlaku drogowego. Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny zapowiedział, że z  funduszu budowy dróg samorządowych - na który to cel Lasy Państwowe przekazały 100 mln zł - zostanie sfinansowana m.in. budowa drogi z Opoczna do gminy Poświętne, która obecnie jest duktem leśnym! Warto w tym miejscu podkreślić, że oprócz starosty Józefa Roga, duże wsparcie i zaangażowanie w pomoc w pozyskaniu dodatkowych środków na realizację budowy drogi wykazał poseł Robert Telus, wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, za co szczególnie są wdzięczne władze Gminy Poświętne.

W obecnym roku Gmina Poświętne pokryła 50% kosztów wykonania projektu drogi powiatowej, który opiewa na kwotę przeszło 100 tys. zł. Rozmowy z władzami Powiatu oraz Lasów Państwowych na temat wspólnej realizacji tego strategicznego dla mieszkańców gminy odcinka drogi powiatowej trwają już od 2015 roku. W tej chwili istotnym jest, że inwestycja nabiera rozpędu i bardzo realnych kształtów.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Poświętne to jedyna gmina nie posiadająca w obrębie swych granic asfaltowego połączenia drogowego ze stolicą powiatu. Ponadto realizacja niniejszego odcinka drogi powiatowej znacznie skróci istotne odległości przejazdu mieszkańców całej gminy.

Budowa drogi powiatowej z Dęby do Studzainny to zdecydowany krok w historii rozwoju naszej gminy. Dla mieszkańców 14 miejscowości to przede wszystkim krótszy, szybszy oraz bezpieczniejszy przejazd do Opoczna, gdzie znajdują się bardzo ważne urzędy, instytucje i inne podmioty takie jak: Starostwo Powiatowe, Szpital Powiatowy, Sąd Rejonowy czy Biuro Powiatowe ARiMR. Z kolei dla mieszkańców Buczku, Dęby i Dęborzeczki powstanie drogi będzie oznaczać łatwiejszy i o połowę krótszy niż obecnie dojazd do Poświętnego.

 
Designed by Templatka.pl