Trwa realizacja projektu „Nowe jutro – lepsze jutro” PDF Drukuj Email

Władze gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizują wielopłaszczyznowy program prospołeczny pn. „Nowe jutro – lepsze jutro” zakładający aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno-zawodową. Osoby objęte projektem miały już okazję odbyć i ukończyć kurs obsługi komputera, a także uczestniczyć w spotkaniach i zajęciach z poradnictwa prawnego, terapii psychologicznej, psychotraumatologii oraz terapii uzależnień. Aktualnie prowadzone są kolejno kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu oraz korepetycje dla osób niepełnoletnich.

Realizacja tego bogatego w merytoryczny zakres wsparcia i pomocy programu przewidziana jest aż do 2019 roku, a jego całkowita wartość wynosi prawie 1 milion złotych. Co istotne w 85 procentach projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z gminy Poświętne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej. Odbywa się to przede wszystkim na kompleksowym wsparciu polegającym między innymi na precyzyjnej identyfikacji potrzeb i opracowaniu indywidualnej ścieżki realizacji.

Projekt w zakresie merytorycznym realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w partnerstwie z Centrum Progrees z Koluszek.

Aktualnie prowadzone są kursy pozwalające podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe takie jak: prawo jazdy kat. B, obsługa kasy fiskalnej czy obsługa księgowa. Osoby objęte projektem mają też możliwość uczestnictwa w spotkaniach z doradcą zawodowym, natomiast niepełnoletni korzystają z korepetycji.

W trakcie najbliższych miesięcy będą realizowane kolejne działania. Stale dostępny jest również szeroki wachlarz specjalistycznego doradztwa.

Projekt „Nowe jutro – lepsze jutro”

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Designed by Templatka.pl