Twoje życie to twoje decyzje PDF Drukuj Email

Z inicjatywy Wójta Michała Franasa oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowane zostały dla młodzieży z terenu gminy Poświętne warsztaty profilaktyczne pn. „Twoje życie to twoje decyzje”. Spotkanie, które miało formę dialogu prowadzonego poprzez wymianę myśli, prezentację doświadczeń i efektów uzależnień, a także interesujące ćwiczenia odbyło się w Szkole Podstawowej w Poświętnem. Poprowadziła je specjalistka w zakresie profilaktyki uzależnień młodzieży i osób dorosłych. Gośćmi spotkania byli: sekretarz Gminy Poświętne Maria Grzybek, przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki w Poświętnem Zdzisław Serafin wraz z członkami tejże Komisji, a także nauczyciele i szkolni wychowawcy.

Spotkanie rozpoczęli przedstawiciele władz gminy i GKPiRPA – sekretarz gminy Maria Grzybek i przewodniczący Komisji Zdzisław Serafin. Początek części merytorycznej stanowiła z kolei interesująca i przejmująca animacja przedstawiająca fazy rozwoju uzależnień wraz z skutkami tych negatywnych działań. Dalsza część przebiegła pod znakiem aktywizujących młodzież ćwiczeń obrazujących: problematykę komunikacji z otoczeniem, aspekty życia sprzyjające powstawaniu oraz rozwojowi nałogów, sposoby przeciwdziałania negatywnym czynnikom warunkującym powstawanie uzależnień różnych typów.

 
Designed by Templatka.pl