Gmina Poświętne z trzema grantami sołeckimi PDF Drukuj Email

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego  z dnia 24 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Poświętne zrealizowane zostaną w bieżącym roku  trzy granty sołeckie. Tym samym środki finansowe Budżetu Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 15 000 zł, zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych - stref aktywnego wypoczynku dla dzieci.

Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie mogła być większa niż  5 000 zł. Na ogłoszonej liście znajdują się 302 sołectwa, które otrzymają dofinansowanie. Trzykrotnie na tej liście znalazła się również Gmina Poświętne, której sołectwa Dęba, Studzianna i Gapinin Kolonia otrzymają maksymalną kwotę dotacji, czyli po 5000 zł. dla każdego z nich. Dzięki temu wsparciu wybudowane zostaną - najpóźniej w okresie wakacji - strefy aktywnego wypoczynku dla dzieci. Gmina Poświętne z własnych środków przeznaczy na realizację przedsięwzięć 20 000 zł, pozostałą kwotę będzie stanowić otrzymana dotacja.

Place zabaw powstaną dokładnie w Gapininie przy OSP, w Dębie przy świetlicy wiejskiej i w Studziannie na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


 
Designed by Templatka.pl