Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników PDF Drukuj Email

Informujemy, że w okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponowane są wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS: w Szklarskiej Porębie – w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego) oraz w Jedlcu – od 30 lipca 2018 r. do 19 sierpnia 2018 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).


Z  oferty KRUS-u mogą skorzystać dzieci:

- w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2003–2011) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu

- których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok

- samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 11 maja br. Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (44) 725 64 25.


 
Designed by Templatka.pl