Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDF Drukuj Email

Urząd Gminy w Poświętne przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku uiszczania zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I ratę 2018 roku. Termin płatności do 20 kwietnia 2018 roku - I rata tj. za okres od 01 stycznia do 30 marca br.

Wysokość opłat zgodna ze złożoną w Urzędzie Gminy w Poświętne deklaracją płatna w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nr 20 8985 0004 0030 0306 6976 0031 z podaniem w tytule przelewu należy podać, iż jest to opłata za odpady z posesji wpisać adres nieruchomości oraz imię i nazwisko osoby składającej deklarację.

 
Designed by Templatka.pl