Przewodniczący RG Poświętne walczy o bezpieczeństwo drogowe i kanalizację w Brudzewicach PDF Drukuj Email

Podczas ostatniej XLIII Sesji Rady Gminy Poświętne, przewodniczący RG Kazimierz Wiechecki w imieniu mieszkańców miejscowości Brudzewice złożył interpelację o podjęcie dwóch bardzo ważnych inicjatyw dla lokalnej społeczności. Pierwsza dotyczy poprawy bezpieczeństwa na tzw. krzyżówkach Brudzewickich czyli skrzyżowania drogi gminnej z ruchliwą drogą krajową nr 48. Druga sprawa związana jest z wyasygnowaniem w bieżącym budżecie gminy środków na wykonanie projektów skanalizowania miejscowości Brudzewice i Brudzewice Kolonia. W tym aspekcie swoje poparcie dla przedsięwzięcia wyraził również przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG oraz radny miejscowości Brudzewice Kolonia Marian Grzegorski. Pozytywnie do interpelacji odniósł się również jej adresat - wójt gminy Poświętne Michał Franas – deklarując swe poparcie dla przedstawionych działań i inwestycji.

 

W swej interpelacji przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki zwrócił się do wójta Gminy Poświętne o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej K-48 i ustawieniu na skrzyżowaniu tej drogi z drogą gminną w miejscowości Brudzewice pulsującego znaku D-6 „przejście dla pieszych”. Zgłoszona interpelacja obejmowała również sprawę wyasygnowania w budżecie gminy na 2018 rok kwoty na projekt skanalizowania miejscowości Brudzewice i przeprowadzenia procedury wykonania projektu skanalizowania Brudzewic oraz Brudewic Kolonia. Wniosek ten jednoznacznie poparł przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG Poświętne, a zarazem radny Brudzewic Kolonii Marian Grzegorski.

Wójt Michał Franas odniósł się poztywnie do zgłoszonych przez przewodniczącego RG inicjatyw podkreślając, że rozumie potrzeby mieszkańców miejscowści Brudzewice i Brudzewice Kolonia. Jednocześnie włodarz gminy zadeklarował, że poczyni wszelkie starania, aby oba zgłoszone przedsięwzięcia znalazły swój szczęśliwy finał jeszcze do końca bieżącego roku.

 
Designed by Templatka.pl