Gmina Poświętne zawarła umowę z KS Poświętne PDF Drukuj Email

Pomiędzy Gminą Poświętne, a Klubem Sportowym „Poświętne” w dniu 16 kwietnia 2018 r. zwarta została umowa w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Poświętne w 2018 roku. Stosowne dokumenty w Urzędzie Gminy Poświętne zostały podpisane przez wójta Michała Franasa oraz prezesa klubu Andrzeja Kowalika. Dzięki tej współpracy klub będzie dalej prowadził drużynę piłkarską, ale również szkolił najmłodszych mieszkańców gminy Poświętne.

Na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Gmina Poświętne przeznaczyła 35 tys. zł. W wyznaczonym terminie tj. 21 marca 2018 r. wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożył klub sportowy „POŚWIĘTNE”. Powołana na tą okoliczność komisja stwierdziła, że ww. oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria wynikające z ogłoszenia.

Od dwóch lat Klub Sportowy ‘POŚWIĘTNE’ prowadzi dwie różne wiekowo drużyny piłkarskie. Tym samym nie tylko dzieci, ale również młodzież i osoby dorosłe mogą w aktywny sposób spędzać wolny czas oraz uczestniczyć w rozgrywkach sportowych. Życzeniem władz gminy jest, aby klub stale się rozwijał i odnosił dalsze sukcesy. 

 
Designed by Templatka.pl