Otwórz się, czyli szkolenie członkiń KGW PDF Drukuj Email

W piątek 13 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Poświętne pt. "Otwórz się". Spotkanie, którego głównym tematem było poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby funkcjonowania KGW i realizację lokalnych inicjatyw społecznych poprowadziła pani Justyna Matusiak z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich sześciu Kół Gospodyń Wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne. Jego celem było wskazanie dobrych praktyk funkcjonowania grup formalnych i nieformalnych z otwarciem się na nowe inicjatywy, a w tym również zdobycie wiedzy w zakresie ścieżek pozyskiwania środków zewnętrznych na społeczne lokalne inicjatywy.

Szkolenie przebiegło w bardzo miłej atmosferze oraz dostarczyło uczestniczkom wielu merytorycznych informacji i inspiracji do dalszej działalności. Organizatorzy i uczestnicy wydarzenia zapowiadają kolejne wspólne spotkania.  


 
Designed by Templatka.pl