Prima Aprilis 2018 czyli wójt Michał Franas szefem Agencji Współpracy Samorządowej w Łodzi PDF Drukuj Email

Oczywiście dementujemy wszelkie pogłoski o powołaniu wójta Michała Franasa na stanowisko dyrektora Agencji Współpracy Samorządowej w Łodzi. Warto dodać, że już samo istnienie tejże Agencji jest czystą fikcją. Mamy nadzieję, że żart spotkał się z dobrym odbiorem oraz dostarczyliśmy Państwu porcję rozrywki i humoru. Dla tych, którzy nie widzieli opublikowanego w dniu 1 kwietnia artykułu pozostawiamy go poniżej. 

Treść wczorajszego artykułu:

"Tego chyba nikt się nie spodziewał. W dniu 30 marca 2018 roku wójt gminy Poświętne Michał Franas otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi nominację na stanowisko dyrektora nowopowstałej w naszym kraju struktury organizacyjnej - Agencji Współpracy Samorządowej. Tym samym wójt złoży swój mandat włodarza gminy Poświętne i od dnia 1 maja 2018 roku pokieruje pracą Agencji działającą przy KWP w Łodzi. Na postawie przepisów znowelizowanego Kodeku Wyborczego oraz przy uwzględnieniu krótkiego okresu do najbliższych wyborów samorządowych nie będą przeprowadzane wybory przedterminowe. Funkcję wójta od 1 maja br. będzie sprawować dotychczasowa zastępczyni oraz sekretarz gminy Poświętne Maria Grzybek.

Agencja Współpracy Samorządowej została powołana do istnienia Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 roku oraz ma zajmować się koordynacją współpracy wojewódzkich i powiatowych struktur Policji z jednostkami samorządu terytorialnego. Szeroki jest wachlarz zadań postawionych przed nowopowstałą Agencją, do których będzie należeć m.in.: koordynowanie programów wspierających edukację bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa; prowadzenie szerokiej statystyki i analizy danych poziomu bezpieczeństwa publicznego; nadzór nad współpracą policji i JST w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych; promocja działalności policji na rożnych szczeblach JST; tworzenia z JST ram lokalnych programów i strategii wspólnego przeciwdziałania aktom terroryzmu. Od 1 maja br. biura Agencji Współpracy Samorządowej mają funkcjonować w każdym województwie naszego kraju jako jednostki działające przy poszczególnych KWP.

Podczas wręczania nominacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oprócz oczywistych gratulacji wyraził również swoje uznanie dla wójta Michała Franasa, który osobiście przez blisko już 15 lat współpracuje z różnymi strukturami Policji na rzecz promocji bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie.

Choć wójt Franas złoży swój mandat włodarza gminy Poświętne i od 1 maja br. będzie sprawował nową funkcję to jak zapowiada na tym nie kończy się jego współpraca z naszą gminą. Zgodnie z deklaracją wypowiedzianą podczas odbioru nominacji, w ramach przydzielonych mu dyspozycji i zadań będzie dalej wspierał nasz Samorząd.

Do najbliższych wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią br. Gminą Poświętne pokieruje Maria Grzybek pełniąca dotychczas funkcję zastępcy wójta i sekretarz gminy.

      W imieniu przewodniczącego Rady Gminy Poświętne Kazimierza Wiecheckiego i wszystkich radnych RG, sołtysów, sekretarz gminy Marii Grzybek, pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych dziękujemy panu Michałowi Franasowi za ciężką i owocną pracę na rzecz naszej gminy zarówno w roli wójta jak i radnego RG.

Życzymy wielu sukcesów w nowej roli, a także dalszych awansów zawodowych."

 
Designed by Templatka.pl