Otwarty konkurs ofert PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób.

Załącznik:

- Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert

 
Designed by Templatka.pl