O wyzwaniach współczesnego rolnictwa PDF Drukuj Email

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrowie Trybunalskim, wójta Gminy Poświętne oraz Biuro Powiatowe w Opocznie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Swym patronatem spotkanie objął wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł na Sejm RP Robert Telus. Tematem szkolenia były wyzwania współczesnego rolnictwa.

Oprócz zainteresowanych rolników z terenu gminy Poświętne udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji i podmiotów związanych z rolnictwem. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowała kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa w Opocznie Maria Fabianowska oraz inspektor Anna Kopczyńska, Powiatowe Biuro ARiMR – kierownik Tomasz Kopera oraz naczelnik Emilia Koźmińska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi – dyrektor Janusz Ciesielski, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi – Przemysław Kraska, natomiast Placówkę Terenową w Opocznie – kierownik Maria Witkowska oraz inspektor Ewa Jurek, Nadleśnictwo Opoczno – Roman Malinowski. Na szkoleniu obecny był również wójt Michał Franas reprezentujący władze gminy Poświętne.

W trakcie szkolenia omówione zostały następujące sprawy i zagadnienia: bieżąca sytuacja w rolnictwie; zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności za pomocą nowej aplikacji eWniosekPlus oraz planowane do uruchomienia w 2018 roku programy z PROW na lata 2014-2020, działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, wykonaniem planu odstrzału dzików w związku z ASF.

Ponadto włodarz Poświętnego zadeklarował, iż w związku z tak dużymi zmianami w wypełnianiu i składaniu wniosków wystąpi do Ośrodka Doradztwa Rolniczego o oddelegowanie na 3 dni pracownika tej instytucji do Urzędu Gminy Poświętne, aby również na miejscu była udzielana fachowa pomoc wszystkim rolnikom. Jednocześnie wójt Franas deklarował, że zostanie przeszkolony pracownik i stażysta z UG, aby również nieść dodatkową pomoc szczególnie w roku, w którym nastąpiły tak istotne zmiany.

 
Designed by Templatka.pl