Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - konkurs PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne pod następującym linkiem.

 
Designed by Templatka.pl