Strażacy z OSP podsumowali miniony rok PDF Drukuj Email

W sobotę 24 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem odbyło się spotkanie sprawozdawcze strażaków z OSP Poświętne. Oprócz druhów z miejscowej jednostki wzięli w nim udział również zaproszeni goście, a wśród byli m.in. członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi druh Jarosław Jurowski, dowódca JRG z Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie Dariusz Rzepka, komendant gminny OSP w Drzewicy Marian Kłobucki oraz honorowy strażak OSP Poświętne i mieszkaniec gminy płk Marian Zach. W podwójnej roli w spotkaniu uczestniczył wójt Michał Franas reprezentując nie tylko władze gminy, ale będąc również czynnym i aktywnym druhem jednostki OSP Poświętne. Oprócz oczywistych sprawozdań i podsumowań dotyczących minionego roku, w programie zebrania znalazły się również inne istotne punkty takie jak: przyjęcie w szeregi OSP Poświętne nowych druhów, wręczenie zasłużonym druhom odznaczeń oraz zmiana na stanowisku prezesa jednostki. Spotkanie strażaków z Poświętnego zakończyło cykl posiedzeń wszystkich jednostek OSP naszej gminy.

Podczas spotkania, które poprowadził druh Władysław Kwaśniak grono strażaków powiększyło się o cztery osoby. Ślubowanie złożyli: Mateusz Badura (Studzianna), Kuba Zawada, Konrad Badura, Mateusz Badura (Ponikła). Zawsze jest tak, że gdy jedni stawiają swoje pierwsze kroki w szczytnej i honorowej działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, inni zbierają laury za wieloletnią i wzorcową pracę pełną poświęcenia. Nie inaczej było i tym razem. Stosowne odznaczenia otrzymali: Stanisław Świąder - srebrny medal za zasługi, Artur Bogusz oraz Sylwester Chaber – brązowe medale za zasługi.

Do licznych podziękowań i gratulacji włączył się włodarz Poświętnego, który wyraził słowa wdzięczności za ogromny trud i poświęcenie w ciężkiej ochotniczej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Miniony rok obfitował w wiele krytycznych zdarzeń, w których pomoc nieśli strażacy z OSP Poświętne. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jak co roku największa liczba interwencji dotyczy wypadków drogowych na ruchliwej oraz niebezpiecznej drodze krajowej nr 48.

Wśród wielu zrealizowanych przez Samorząd Gminny zadań udało się pozyskać środki zewnętrzne na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Poświętne oraz remont strażnic w Gapininie i Poświętnem. Dodatkowo dla OSP Gapinin zakupiony został ciężki wóz bojowy. Miniony rok to dla gminy i druhów także szeroka i wielopłaszczyznowa współpraca z PSP oraz Zarządem Powiatowym OSP w Opocznie, a także jednostkami ochotniczymi z gminy Mniszków i Sławno.

Władze Gminy Poświętne również w 2018 roku mają ambitne plany wsparcia jednostek OSP. Już złożony został wniosek dotyczący zakupu dla jednostki w Poświętnem nowego średniego wozu bojowego. Przedsięwzięcie, które ma bardzo realną szansę na realizację zostanie prawdopodobnie w 80% sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych.

Wracają do spotkania sprawozdawczego druhów z OSP Poświętne należy dodać, że przyniosło również istotne zmiany organizacyjne w jednostce. Na wniosek naczelnika OSP Poświętne Daniela Szczepaniaka do porządku posiedzenia wprowadzony został punkt dotyczący odwołania prezesa jednostki Jerzego Łumińskiego. Wobec tych faktów zainteresowany sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Ponadto decyzją zarządu jednostki OSP Poświętne druh Jerzy Łumiński został również odwołany z funkcji członka tego prezydium.

Należy dodać, że nowym prezesem OSP Poświętne wybrano druha Bogdana Kacprzaka pełniącego dotychczas funkcję skarbnika jednostki. Z kolei nowym skarbnikiem został druh Marcin Matuszczak.

 
Designed by Templatka.pl