Rekordowa kwota na renowację zabytków w województwie łódzkim PDF Drukuj Email

Rekordowa kwota na renowację zabytków w województwie łódzkimZarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w 2018 roku rekordowej kwoty, 5 milionów złotych, na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego! Z funduszy może skorzystać każdy, kto posiada zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków potrwa do końca lutego.

Priorytetowo będą dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach - możliwe będzie dofinansowanie nawet do 100% całej inwestycji. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może być większa niż 80 000 złotych.

Dokumenty konkursowe dostęone są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

 
Designed by Templatka.pl