Ruszył program Karta Seniora Województwa Łódzkiego PDF Drukuj Email

karta-przodInformujemy, że od 2 stycznia 2018 r. można składać wnioski o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Kartę może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego.

Karta uprawnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu. Wśród nich znajdują się instytucje kultury m. in. Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonia Łódzka, kina – Charlie z Łodzi i Ratusz z Zduńskiej Woli oraz kompleks basenów PGK „Termy Uniejów" Sp. z o. o.

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego" to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

- promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
- wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
- zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
- umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

- Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

- Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu, których wykaz znajduje się na niniejszej stronie (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Aktualny Katalog Ulg) lub na stronach internetowych www.bip.rcpslodz.pl, www.bip.lodzkie.pl
- Karta wydawana jest bezpłatnie
- Karta jest bezterminowa

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

- złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

- Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
- Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych
- Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
- Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości
- Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty) lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Więcej informacji:

- Wniosek i inne dokumenty
- Aktualny katalog ulg
- Aktualny wykaz podmiotów

 
Designed by Templatka.pl