Uwaga rolnicy! Zbliża się termin skaładania wniosków o zwrot podatku akcyzowego! PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do  28  lutego 2018 r. przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2017 r. do 31  stycznia 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku  określonego na 2018 rok.

Ponadto Wójt Gminy Poświętne informuje, iż przedmiotowe wnioski będą przyjmowane przez pracownika Urzędu Gminy w dniach od 07.02.2018 r. do 09.02.2018 r. w godz. 11.45 - 15.45 w świetlicy wiejskiej w Dębie.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 1,00 x 86,00zł  x ilość użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30  kwietnia  2018 r.  gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Poniżej można pobrać formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz załącznik do niniejszego wniosku.

 
Designed by Templatka.pl