Nowe jutro - lepsze jutro PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne realizuje wielopłaszczyznowy program prospołeczny pn. „Nowe jutro – lepsze jutro” zakładający aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez ich aktywizację społeczno-zawodową. Realizacja projektu, którego całkowita wartość wynosi prawie 1 milion złotych, w 85 procentach współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób z gminy Poświętne zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno-zawodowej. Odbywa się to przede wszystkim na kompleksowym wsparciu polegającym między innymi na precyzyjnej identyfikacji potrzeb i opracowaniu indywidualnej ścieżki narracji.

I choć realizacja tego bogatego w merytoryczny zakres wsparcia i pomocy programu przewidziana jest aż do 2019 roku to szereg zadań zostało podjętych już w minionym 2017 roku.Tylko w grudniu ubiegłego roku grupa 20 osób z terenu naszej gminy otrzymała szerokie wsparcie w zakresie aktywizacji personalnej tj. doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego i diagnozy psychologicznej. Osoby te otrzymały również wsparcie w postaci jednorazowych zasiłków celowych oraz zwrot koszów dojazdu na zajęcia i indywidualne spotkania ze specjalistami z dziedziny aktywizacji społeczno-zawodowej.

Jednak to dopiero początek licznych działań, gdyż dalej kontynuowane będzie poradnictwo prawne, a w najbliższym czasie zrealizowane zostaną zajęcia i spotkania z terapii psychologicznej, psychotraumatologii oraz terapii uzależnień.

 
Designed by Templatka.pl