Akcja profilaktyczna "Zanim będzie za późno" PDF Drukuj Email

W dniu 11 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Poświętnem odbyła się Akcja Profilaktyczna pod hasłem: „Zanim będzie za późno”, która została skierowana do uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej oraz II i III Gimnazjum. Organizatorami tej akcji byli: Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na czele z jego przewodniczącą Elżbietą Kwaśniak oraz Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którą reprezentował jej przewodniczący Zdzisław Serafin. Na Akcję profilaktyczną przybyli zaproszeni goście: Krzysztof Miros z Abstynenckiego Stowarzyszenia Klubu Wzajemnej Pomocy „Opoka” w Opocznie, funkcjonariusze Posterunku Policji w Drzewicy na czele z kierownikiem mł. asp. Pawłem Baranem, kierownik Szkoły Filialnej w Dębie Anna Nowak, kierownik GOPS w Poświętnem Anna Wiktorowicz, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Rataj.

Cel, jaki przyświecał niniejszej akcji, to zapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci i dorastającej młodzieży w szkole i poza nią. Poprzez niniejszą formę profilaktyki uczniowie zyskali dogłębną wiedzę na temat używek, uzależnień i przemocy, a także sposobów unikania zagrożeń jakie czyhają w szczególności w okresie dojrzewania.

Program akcji profilaktycznej był ciekawy i bogaty w merytoryczne treści. Duże zainteresowanie wzbudził spektakl pt. „Ostatni przystanek”, wyreżyserowany przez Elżbietą Kolecką (nauczycielkę i jednocześnie członka Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz przedstawiony przez uczniowiów kl. III gimnazjum. Inscenizacja ukazała realną sytuację z życia nastolatki, która z powodu alkoholizmu ojca i przemocy domowej popada w uzależnienie od papierosów, alkoholu i narkotyków, ma problemy w szkole i trafia na ulicę. Dopełnieniem tej wymownej tematyki spektaklu była mroczna muzyka i niezwykle wzruszające piosenki. W programie znalazły się także inne przemawiające do wyobraźni młodych odbiorców punkty programu: prelekcja o chorobie alkoholowej i uzależnieniach prowadzona przez Krzysztofa Mirosa, prezentacja multimedialna na temat przemocy, którą świetnie przedstawili funkcjonariusze policji młd. asp. Michał Szczepanik i asp. Paweł Janik. W ramach akcji odbyły się ciekawe konkursy, quizy profilaktyczne, w których uczniowie zdobyli liczne nagrody. Wydarzenie zakończył słodki poczęstunek, po którym wszyscy z uśmiechem na twarzy zakończyli imprezę profilaktyczną.

3

 
Designed by Templatka.pl