Podsumowanie projektu „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne” PDF Drukuj Email

W dniu 21 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Poświętnem odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne”. Niniejszy projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. W wydarzeniu zorganizowanym przez wójta Gminy Poświętne Michała Franasa oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem Andrzeja Gwizdonia udział wzięli m.in.: poseł na Sejm RP Robert Telus, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim Tomasz Sokalski, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Opocznie mł. insp. Wojciech Dworak, kierownik Posterunku Policji w Drzewicy mł. asp.Paweł Baran, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, wiceprzewodniczący RG Poświętne – Maciej Szufladowicz i Jacek Zaremba, przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisław Serafin, zastępca wójta Maria Grzybek, radni, sołtysi, grono pedagogiczne oraz kierownicy jednostek podległych naszej gminy.

 

Wydarzenie rozpoczął dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem, natomiast gości powitał wójt Michał Franas. Po krótkim wstępie przedstawionym przez włodarza gminy zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy szóstej wraz z jej wychowacą panią Renatę Fiderek. Poprzez bardzo przejmujące przedstawienie ukazujące dramatyczną sytuację ratowania ludzkiego życia i zdrowia wynikłą ze zdarzenia drogowego, występująca młodzież uświadomiła wszystkim jak ważna jest wiedza z zakresu stosowania przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy. Temu trafiającemu do wyobraźni odbiorcy spektaklowi towarzyszyły treści edukacyjne, a także występy muzyczno-wokalne.

Po części artystycznej ideę projektu, jego cel, a także cały szczegółowy przebieg realizacji przedstawił wójt Michał Franas. Omówieniu projektu przez włodarza gminy towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz animacje. W swym wystąpieniu wójt podkreślił znaczenie zrealizowanego projektu, a także wszelkich innych wcześniejszych przedsięwzięć związanych z profilaktyką bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży szkolnej. Na zakończenie tej części gospodarze wydarzenia i gminy podziękowali przybyłym gościom – posłowi Robertowi Telusowi, zastępcy dyrektora WORD w Piotrkowie Tryb. Tomaszowi Sokalskiemu oraz zastępcy komendanta KPP w Opocznie Wojciechowi Dworakowi - za zaangażowanie w realizację projektu.

W dalszej części nastąpił najbardziej oczekiwany przez uczniów moment. Wręczone zostały nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie plastycznym na opracowanie plakatu o tematyce zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz konkursie wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy.

W konkursie plastycznym zwyciężyli: I miejsce – Filip Rataj, II – Zofia Łuczkowska, III miejsce – Zuzanna Król, natomiast wyróżnienia zdobyli: Filip Kośka, Szymon Kózka i Szczepan Kózka. Z kolei w konkursie wiedzy najlepsi okazali się: I miejsce – Filip Sałaj, II miejsce – Adam Czupryn, III miejsce – Julia Fiderek, natomiast wyróżnienia zdobyli: Kamila Bartos, Otylia Łysakowska, Paweł Kacprzak. Ponadto wszyscy pozostali uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pocieszenia.

Miłych chwil nie było jednak końca. Szkoła w Poświętnem otrzymała 160 zestawów koszulek i opasek odblaskowych, a grupie najmłodszych dzieci z oddziału przedszkolnego przekazany został niezwykle przydatny wąż spacerowy. Ponadto wójt Michał Franas oraz przewodniczący Zdzisław Serafin przekazali dzieciom i uczniom Szkoły Podstawowej zakupione ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki pomoce edukacyjne oraz te służące rozwijaniu małej i dużej motoryki. Swe upominki przekazali uczniom również przybyli goście.

Warto przypomnieć, że projekt „Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne” został dofinansowany ze środków MSWiA w kwocie 23 000 zł. W ramach realizacji tego projektu:

- wykonana został modernizacja przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Poświętnem poprzez ustawienie nowego podświetlanego oznakowania pionowego z sygnalizacją świetlną i czujnikami ruchu, a także akumulatorami zasilanymi przez panele fotowoltaiczne;

- przeprowadzona została w szkole w Poświętnem z udziałem przedstawicieli WORD w Piotrkowie Tryb. oraz funkcjonariuszy Policji z Opoczna akcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz udzielania pierwszej pomocy;

- odbyły się dla uczniów szkoły w Poświętnem warsztaty plastyczne zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury,

- przeprowadzone zostały konkursy: wiedzy oraz plastyczny;

- zakupione zostały dla uczniów i miejscowej szkoły: fantom, defibrylator, kamizelki oraz opaski odblaskowe, a także wąż spacerowy.

 
Designed by Templatka.pl