Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego K.S. "Poświętne" PDF Drukuj Email


W dniu 11 grudnia 2011r. o godz. 15.00 (niedziela) w Gminnym Ośrodku Rekreacyjno Sportowym w Studziannie 44 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego "Poświętne"

Na zebranie Zarząd zaprasza wszystkich sympatyków zainteresowanych dobrem klubu, byłych i obecnych zawodników.

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przyjecie porządku obrad
3. Wybór prowadzącego i protokolanta zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Klubu w 2011r.
5. Sprawozdanie Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej stowarzyszenia w 2011r.
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za 2011r.
7. Podjecie uchwał:
- w sprawie wyboru zarządu,
- w sprawie wyboru komisji rewizyjnej,
- w sprawie ustalenia składek członkowskich,
- w sprawie zatwierdzenia herbu klubu
8. Omówienie planu działania klubu na rok 2012
9. Dyskusja i wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad.


Jeśli zebranie nie odbędzie się w I terminie, II termin wyznacza się na godz. 15.30 w dniu 11 grudnia 2011r.

Zarząd Klubu Sportowego "Poświętne"
 
Designed by Templatka.pl