Jest kanalizacją, będą również dofinansowane przyłącza Drukuj

Sukcesem zakończyła się budowa nowej sieci kanalizacyjnej w gminie Poświętne, która dzięki pracom prowadzonym nawet w okresie zimowym ukończona została w ustalonym wcześniej terminem. Jednak władze gminy nie spoczywają tylko na laurach, gdyż już pozyskują środki na dalsze inwestycje w tym przedmiocie. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi Gmina Poświętne otrzyma dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w gminie Poświętne”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 60 tys. zł. Celem dopełnienia formalności w najbliższym czasie podpisana zostanie w tej sprawie umowa pomiędzy Gminą Poświętne, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Łodzi. Warto dodać, że nowe 42 przyłącza do sieci kanalizacyjnej zostaną wykonane na terenie miejscowości Poświętne, Małoszyce i Poręby.